25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bradlee Speice e9dbc94ca4 Final Results 4 yıl önce
.idea Add code to unpack the Kiva data for Spark 4 yıl önce
.ipynb_checkpoints Initial code for predicting defaults 4 yıl önce
economic-data Extra datasets 4 yıl önce
.gitignore Python 2 compatibility, merge files 4 yıl önce
Basic Prediction.ipynb Add initial results for model validation 4 yıl önce
Country Plot Example.ipynb Add an example of plotting countries 4 yıl önce
Default Prediction.ipynb Final Results 4 yıl önce
Kiva Exploration.ipynb Add a non-trivial SQL example 4 yıl önce
README.md Create README.md 4 yıl önce
kiva-dig.iml Add code to unpack the Kiva data for Spark 4 yıl önce
requirements.txt Add a basic requirements file 4 yıl önce
start_pyspark.sh Add a basic requirements file 4 yıl önce
unpack_kiva.py Python 2 compatibility, merge files 4 yıl önce

README.md

kiva-dig

Scripts to analyze and process information coming from Kiva in Spark (Python)

The intention is to fetch data from http://build.kiva.org/docs/data/snapshots, then these scripts will do the rest.