Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Bradlee Speice e9dbc94ca4 Final Results 4 år sedan
.idea Add code to unpack the Kiva data for Spark 4 år sedan
.ipynb_checkpoints Initial code for predicting defaults 4 år sedan
economic-data Extra datasets 4 år sedan
.gitignore Python 2 compatibility, merge files 4 år sedan
Basic Prediction.ipynb Add initial results for model validation 4 år sedan
Country Plot Example.ipynb Add an example of plotting countries 4 år sedan
Default Prediction.ipynb Final Results 4 år sedan
Kiva Exploration.ipynb Add a non-trivial SQL example 4 år sedan
README.md Create README.md 4 år sedan
kiva-dig.iml Add code to unpack the Kiva data for Spark 4 år sedan
requirements.txt Add a basic requirements file 4 år sedan
start_pyspark.sh Add a basic requirements file 4 år sedan
unpack_kiva.py Python 2 compatibility, merge files 4 år sedan

README.md

kiva-dig

Scripts to analyze and process information coming from Kiva in Spark (Python)

The intention is to fetch data from http://build.kiva.org/docs/data/snapshots, then these scripts will do the rest.