Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bradlee Speice e9dbc94ca4 Final Results před 4 roky
.idea Add code to unpack the Kiva data for Spark před 4 roky
.ipynb_checkpoints Initial code for predicting defaults před 4 roky
economic-data Extra datasets před 4 roky
.gitignore Python 2 compatibility, merge files před 4 roky
Basic Prediction.ipynb Add initial results for model validation před 4 roky
Country Plot Example.ipynb Add an example of plotting countries před 4 roky
Default Prediction.ipynb Final Results před 4 roky
Kiva Exploration.ipynb Add a non-trivial SQL example před 4 roky
README.md Create README.md před 4 roky
kiva-dig.iml Add code to unpack the Kiva data for Spark před 4 roky
requirements.txt Add a basic requirements file před 4 roky
start_pyspark.sh Add a basic requirements file před 4 roky
unpack_kiva.py Python 2 compatibility, merge files před 4 roky

README.md

kiva-dig

Scripts to analyze and process information coming from Kiva in Spark (Python)

The intention is to fetch data from http://build.kiva.org/docs/data/snapshots, then these scripts will do the rest.